La restauració d’una peça tèxtil permet recuperar-ne la forma i algunes de les seves propietats, per tal de poder llegir-la correctament estudiar-la i mostrar-la al públic. El Museu Tèxtil compta amb un taller de restauració equipat per portar a terme tractaments de restauració de peces de tipologia molt diversa tant pel que fa a dimensions, estructures o problemàtiques de conservació.