La restauració d’una peça tèxtil permet recuperar-ne la forma i algunes de les seves propietats, per tal de poder llegir-la correctament estudiar-la i mostrar-la al públic. El Museu Tèxtil compta amb un taller de restauració equipat per portar a terme tractaments de restauració de peces de tipologia molt diversa tant pel que fa a dimensions, estructures o problemàtiques de conservació.

Els tractaments preventius són processos d’intervenció bàsica i són adequats per a peces l’estat de conservació de les quals és bo o regular.
Un tractament preventiu parteix de l’estudi de les necessitats de la peça i es basa en la neteja superficial i la consolidació d’aquelles zones que en desestabilitzen l’estructura. L’objectiu és garantir l’estabilitat de l’objecte i així la seva conservació futura.
serveis-preventius
Els tractaments de restauració són processos d’intervenció complexa i varien en funció de la tipologia de les peces i de les problemàtiques. Són adequats per a objectes l’estat de conservació dels quals es considera regular, dolent o molt dolent. Un projecte de restauració inclou l’estudi a fons de la peça (identificació, anàlisi i descripció), la valoració del seu estat de conservació i la definició de problemàtiques; la intervenció que ha de permetre la recuperació de part de les propietats de l’objecte, així com recomanacions per a la seva conservació posterior. restauracio
Portem a terme tractaments de desinsectació amb gas inert (annoxia), un procediment que consisteix en aïllar els objectes en bosses segellades en les qual s’elimina gairebé per complet l’oxigen, que és substituït per un gas inert (nitrogen). Aquest mètode és segur ja que no produeix alteracions fisicoquímiques en els objectes i s’obté el 100% de mortalitat en tots els estadis de desenvolupament dels insectes. desinfeccio