9.2

Al Museu Tèxtil es desenvolupen estudis per a l’exhibició de peces soltes, conjunts i col·leccions; i també es dissenyen i produeixen maniquins i suports segons les necessitats físiques dels objectes i tenint en compte els criteris de conservació preventiva més adients.

Realització de suports per a la disposició de peces en pla, inclinades, enrotllades i semienrotllades o penjades en vertical. 9.2

Elaboració de diverses tipologies de suports per a indumentària i conjunts. Recreació de volums històrics: crinolines, polissons, enagos, etc. Confecció de peces de simulació històrica: parts d’indumentària i complements que faciliten la lectura i comprensió global de les peces i conjunts. 9.2

Elaboració de suports individuals per a tot tipus de complements segons les necessitats de cada tipologia de peces: guants, sabates, barrets, etc. 9.2

El Museu Tèxtil compta amb seixanta cossos model per a la reproducció de maniquins històrics, datats entre 1650 i 2000. Aquesta col·lecció de matrius té un valor excepcional, ja que a partir de cada model es pot recrear fidelment la forma d’un cos estàndard pertanyent a una època històrica concreta.

La Bodyteca -fruit d’un conveni de col·laboració amb la investigadora Carmen Lucini- facilita la reproducció de suports per a peces patrimonials i permet resoldre de manera àgil possibles encàrrecs d’altres museus o institucions.

9.2