9.2

Al Museu Tèxtil es desenvolupen estudis per a l’exhibició de peces soltes, conjunts i col·leccions; i també es dissenyen i produeixen maniquins i suports segons les necessitats físiques dels objectes i tenint en compte els criteris de conservació preventiva més adients.