Ja fa un any que en una sessió solemne a l’Ajuntament d’Agramunt es va signar l’acord que permetia formalitzar el dipòsit en aquesta població, durant un any, del conjunt d’indumentària del s. XIV trobat en un sarcòfag del campanar de l’església de Sta. Maria.

Aquestes restes -una gonella, una còfia, un mantell i part d’una calça- són els testimonis d’indumentària civil més antics trobats fins ara a Catalunya i es troben en un estat de conservació sorprenentment bo malgrat que el seu aspecte, en el moment de la troballa, no ho feia pensar.

La Generalitat de Catalunya va confiar al CDMT l’estudi i tractament de les restes, i un cop finalitzat les hi va cedir per tal que en fes la custòdia i conservació en les condicions especials que requereix el material tèxtil.

L’interès d’Agramunt per poder exhibir aquesta joia, i la col·laboració entre el propi Ajuntament d’Agramunt, la Diputació de Lleida, la Generalitat i el CDMT van permetre acordar un dipòsit temporal a la població on va ser trobada, on es manté en una vitrina de seguretat i amb un estricte control d’humitat, temperatura i llum, amb un seguiment tècnic periòdic des del CDMT. El bon funcionament d’aquest acord durant l’any 2014 ha permès que ara, a desembre de 2014, es renovi el dipòsit per un any més.