Els teixits coptes són testimonis de les diverses cultures que han habitat a Egipte. Durant molt temps se’ls ha identificat entre el marc cronològic clàssic del segles II-III fins el segle VIII-IX, moment de l’expansió de l’Islam, passant per l’època romana i bizantina.

El terme copte prové del grec “Aigyptios” que significa “egipci.” Als coptes se’ls identifica com els cristians que habiten en territori egipci, des del moment en que aquesta religió es va imposar en aquest país cap el segle IV.

Darrerament, per referir-se a aquesta tipologia de teixits, s’utilitza més “teixits egipcis” o de la “vall del Nil,” bàsicament per les connotacions de tipus religiós que comporta l’adjectiu copte.

Gràcies als costums funeraris d’enterrar els cossos vestits i a la climatologia del país, s’han recuperat un gran nombre de peces coptes, la majoria dels quals formaven part de la indumentària i el parament de la llar quotidià.

Per primera vegada s’exhibeixen conjuntament una representació de la col·lecció que el Dr. Roca Puig llegà a l’Abadia Montserrat i dels adquirits pel Museu Tèxtil de Terrassa, procedents de les col·leccions de Josep Biosca, Ricard Viñas i Tove Alm. La majoria de peces que es mostren en aquesta exposició són fragments: 30 procedents de Montserrat i 13 del CDMT, entre els que es troben una túnica infantil situada cronològicament entre els segles V i VI i un vel eucarístic d’entre els segles VII-VIII.

Totes les peces estan restaurades i a més, les del CDMT (284 peces) s’han tornat a fotografiar recentment en alta resolució i estan disponibles al públic a la base de dades imatex.cdmt.cat

Com a complement de la mostra es faran diverses visites guiades i tallers infantils (consulteu agenda). Durant els mesos juny i juliol es farà una mostra complementària de fotografies de les excavacions d’Oxirric, organitzada per l’Associació Catalana d’Egiptologia, a l’Espai Zero del museu.

PROPERES ACTIVITATS

5 de març. Activitat infantil: sessió de contes amb Crisspeta

16 de març: visita guiada per la club de lectura Fil per Randa

19 de març: visita guiada públic general

Per a activitats didàctiques escolars, contacteu amb auladidactica@cdmt.cat

Per clausurar l’exposició hi haurà una jornada dedicada a la recerca i col·leccionisme de teixits coptes (data a concretar)