“Ensenyar i aprendre. La transmissió del coneixement en la moda i el tèxtil”

El Grup d’Estudis de Tèxtil i Moda de la Fundació Història del Disseny fa una crida a la presentació de propostes de comunicacions per al III Col·loqui d’ Investigadors/es en Tèxtil i Moda que sota el lema “Ensenyar i aprendre. La transmissió del coneixement en la moda i el tèxtil” vol donar a conèixer experiències, noms i institucions relacionades amb l'aprenentatge informal i formal de tècniques i coneixements.

Aquest grup, adscrit a la Fundació Història del Disseny, vol ser un espai d’intercanvi concebut per a promoure la recerca i la divulgació del coneixement en els camps del tèxtil i la moda, mitjançant l’elaboració de projectes conjunts. Igualment, vol vetllar per la conservació del patrimoni tèxtil, així com també donar a conèixer arxius i col·leccions públiques i privades. També contempla oferir assessorament a d’altres investigadors o institucions interessats en la temàtica.

Als anys 2017 i 2019 van tenir lloc els dos primers col·loquis tèxtils que van rebre un gran nombre de comunicacions i assistents, la qual cosa va permetre connectar a investigadors que, en molts casos, treballaven de forma aïllada.

En aquest III Col·loqui, volem donar a conèixer a persones, empreses i institucions que s’han dedicat a transmetre tècniques i coneixements, així com a aquelles persones que els han rebut. És interessant analitzar com es transmeten els coneixements i habilitats tècniques en el món dels oficis artesans. El mestre transmet oralment i mostra cada fase del procés de treball amb una gestualitat de les mans i un moviment corporal concrets que l’aprenent escolta i observa atentament, per a imitar posteriorment tot allò vist, en moltes ocasions sense instruccions escrites. Al món dels tallers artesanals cal afegir la transmissió en empreses semiindustrials i industrials, al llarg de la història.

És també imprescindible analitzar com s’ensenyen els processos de treball en escoles d’arts i oficis, enginyeries i en escoles de disseny i els canvis introduïts per les noves tecnologies, així com nous escenaris que converteixen l’aprenentatge presencial d’habilitats tècniques i continguts en virtuals.

En definitiva, es tracta de donar a conèixer experiències d’aprenentatge interessants, tant individuals com col·lectives, així com trajectòries professionals que han transmès coneixements o que els han rebut en totes les àrees del món tèxtil i de la moda. Els relats han de superar les vivències purament individuals o personals i ajudar-nos a construir una història de l’aprenentatge amb nous protagonistes que fins ara no han estat estudiats.

Informació pràctica

El III Col·loqui del Grup d’Estudis de Tèxtil i Moda tindrà lloc els dies 18 i 19 de novembre de 2021, al Museu Tèxtil de Terrassa. La llengua vehicular serà el castellà i les comunicacions a presentar no podran durar més de 15 minuts. Es podrà assistir al col·loqui de forma presencial o virtual depenent de l’opció triada per l’investigador o investigadora.

Presentació de propostes de comunicació (resums)

Les propostes han de contenir el títol i un resum de 500 paraules de la comunicació, el nom de l’investigador/a juntament amb el correu electrònic i una breu descripció del seu perfil professional i/o acadèmic. La proposta ha d’enviar-se (en format word, no en PDF) al correu coloquiotextil@gmail.com i a “assumpte” ha de constar III COL·LOQUI DE TÈXTIL I MODA. Indicar opció VIRTUAL o PRESENCIAL.

Presentació de propostes de pòsters en línia (resums)

En aquest III Col·loqui s’ofereix als estudiants la possibilitat de presentar les seves investigacions. Les propostes de pòster en línia han de contenir el títol i un resum de 300 paraules, el nom de l’investigador/a juntament amb el correu electrònic i els estudis que està realitzant. La proposta de pòster ha d’enviar-se a coloquiotextil@gmail.com i a “assumpte” ha de constar III COL·LOQUI DE TÈXTIL I MODA. POSTER.

Calendari de presentació

La data límit de presentació és el 26 de febrer del 2021. Les respostes d’acceptació s’enviaran abans del 31 de març del 2021.

Inscripció

La inscripció, tant per a l’assistència presencial com virtual, es realitzarà posteriorment a través de la web de la Fundació Història del Disseny.

Més informació (PDF)

Fundació Història del Disseny. Tel. 935139729

coloquiotextil@gmail.com