La inscripció en un vellut del segle XVIII ha estat el factor clau per identificar una peça única que conservem al CDMT. Es tracta d’un quadre que representa la Verge de les Angoixes, emmarcat amb una sanefa vegetal; la inscripció, pintada a la part inferior, està massa desgastada per poder-la desxifrar. El quadre és una peça de gran format feta amb una tècnica excepcional, ja que combina el vellut amb el tenyit o pintat de l’ordit, tot plegat amb la complexitat afegida d’un disseny minuciós i delicat format per pèl tallat i bucles de pèl no tallat (vellut cisellat) que li aporten un cert relleu i lluminositat. Sembla clar que una peça d’aquestes característiques havia de ser un encàrrec o bé una ofrena del mateix teixidor, que deixava així constància del seu mestratge.

Part de les incògnites s’han pogut superar gràcies a un catàleg de P.M. de Artiñano de l’any 1917, (Enllaç al Dipòsit digital de documents de la UAB) on hi figura una fotografia del quadre en blanc i negre i es reprodueix el text de la inscripció: ANTONIO DE ARIAS YMBENTOR DE ESTA UNICA FABRICA EN EUROPA. HECHA EN VALª Aº 1740. La recerca ha permès documentar Antonio de Arias, nascut a Granada i establert a València com a mercader i titular de “la mas exquisita y permanente fábrica, de cuyo arte es el inventor y primer artífice que se reconoce”. Una fàbrica, però, que malgrat haver aconseguit diversos privilegis reials a l’any 1734, feia suspensió de pagaments al 1756. Aquestes dues dates determinen amb molta exactitud la cronologia del quadre, que després de la documentació obtinguda ha resultat ser una peça veritablement excepcional, de la qual no en coneixem cap altre exemplar a Espanya.