Els tres museus integrants del Circuit treballen des de 2008 en la documentació i difusió del patrimoni industrial que conserven. Per mitjans propis i amb ajuda de diverses subvencions rebudes (Departament de Cultura de la Generalitat i Diputació de Barcelona-Xarxa de Museus Locals) es continua treballant en la introducció de nous documents a la base de dades comuna (http://ddfitc.cdmt.es) i, durant aquest segon semestre de 2014 s'ha començat a donar forma a una exposició.

L'objectiu d'aquesta mostra, que serà itinerant, és posar de relleu la importància de conservar els arxius industrials (dissenys originals, mostraris, fitxes tècniques, etc.) com a font documental inigualable que ens permet llegir la nostra història industrial. Pensem en una exposició de petit format (100 m2) integrada per un conjunt d'objectes molt triats i un fil argumental basat en la trajectòria del disseny i les empreses més emblemàtiques, amb un llenguatge planer que sigui assequible al públic no especialitzat i amb un missatge clar: el tèxtil és ben viu a casa nostra, i té futur.

El projecte quedarà enllestit a final d'aquest any, a fi de que es pugui realitzar la museografia durant el 2015, coincidint amb l'any del patrimoni industrial i tècnic.