Després d’haver estat inaugurada i presentada al Museu d’Arenys de Mar entre maig i desembre de 2015, aquesta exposició itinerant promoguda pel Museu d’Arenys i el CDMT es traslladarà a Terrassa, on s’inaugurarà el diumenge 17 de gener de 2016 i s’hi presentarà fins a començaments d’estiu.

Coincidint a la presentació a Terrassa es donarà a conèixer la publicació digital del mateix nom, que serà descarregable gratuïtament des de les webs dels dos museus i de la del Circuit de Museus Tèxtils i de Moda a Catalunya. També se’n farà una tirada molt reduïda en paper, destinada a les biblioteques europees i americanes de referència.

La publicació, en català, castellà i anglès està integrada pels textos de l’exposició i quatre articles firmats per especialistes: La memòria dels telers (Sílvia Carbonell), La indústria tèxtil a Catalunya vista des de la informació estadística (Jordi Maluquer), Els fons dels museus com a eina indispensable per als dissenyadors (Sílvia Rosés) i La I+D en el sector tèxtil. Estat actual i tendències (Ariadna Detrell i Sergi Artigas).Después de haber sido inaugurada y presentada en el Museu d’Arenys de Mar entre mayo y diciembre de 2015, esta exposición itinerante promovida por el Museu d’Arenys y el CDMT se trasladará a Terrassa, donde se inaugurará el domingo 17 de enero de 2016 y permanecerá hasta principios de verano.