El dia 23 de novembre iniciarem una nova aventura. No és una visita, ni tampoc un taller; és un format innovador, on el públic podrà formar part, per una estona, de l'equip del CDMT, i experimentar el contacte directe amb el patrimoni.

Els "Viu en directe" no seran mai iguals, ja que s'alimentaran dels temes i dels objectes sobre els que el Centre estigui treballant; però tots es basen en un esquema similar: conèixer els diferents espais interiors del Centre, veure què s'hi fa i com es fa, i experimentar-ho personalment.

La primera edició "Viure en directe... el secret d'aturar el temps" (+info) està centrada en el taller de restauració; seguirem el fil d'uns objectes determinats que cal restaurar, en buscarem de similars, sabrem com i on es guarden, i ens plantejarem moltes preguntes, algunes de les quals anirem resolent durant el transcurs de l'activitat.

Les places són molt limitades, ja que el grupet ha de poder entrar en espais normalment reservats a usos tècnics, i també per facilitar la interacció entre els participants mateixos i el personal del Centre. Al final de gairebé dues hores l'activitat, tots plegats compartirem una copa mentre acabem de comentar les sorpreses de la jornada.